BP420 SERİSİ

  • Kaynaklı tek parça montaj
  • Yüksek sıcaklıklarda bağlantı noktalarında bozulma olmaz
  • Inconel dayanıklı malzeme
  • Patlama basıncı 1000-15000 psi arası
  • 300°C – 350°C sıcaklıkta nominal patlama basıncı ±%10’luk doğruluk sağlar
  • 425 °C’ye kadar proses sıcaklığı olan uygulamalara uygundur
  • Sızıntı oranı 1×10-6 standart cc/sn’yi sağlar